Ciljevi

Osnovni cilj Udruženja je promocija zajedničkih interesa članica i zainteresovanih strana.

Uvažavajući globalne razvojne smernice za industriju mineralnih i izvorskih voda Udruženje inicira i obezbeđuje komunikacionu platformu sa regulatornim telima i institucijama državne vlasti. Aktivno učestvuje u oblikovanju zakonodavnih propisa, sa ciljem poboljšanja uslova poslovanja vezanih za delatnost naših članica.

  • prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti, proizvodnje, mineralne i izvorske vode
  • organizuje, samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama, stručne skupove, u ovoj oblasti
  • inicira i organizuje komunikaciju zainteresovanih strana u delatnosti
  • sarađuje sa relevantnim institucijama i međunarodnim organizacijama u ovoj oblasti
  • prati pravne propise nacionalnog zakonodavstva, i EU zakonodavstva
  • prikuplja, komunicira i publikuje podatke o proizvodima, trendovima i realizaciji prodaje
  • komunicira sa medijima i promoviše prirodno mineralnu i izvorsku vodu


Naši članovi