SRPSKI
ENGLISHPTP VODA-VODA D.O.O.
Sasa Pavlović, direktor
14243 Gornja Toplica
tel/faks: 014/66-137

www.vodavoda.com 

Realizacija prirodne mineralne vode 
(u milionima litara)

2008 2009 2010
19,4 12,9 9,6