SRPSKI
ENGLISH"Vujić Voda" D.O.O.
Rade Janjić, direktor
14000 Valjevo - Petnica
tel: 014/241-412
tel/faks: 014/241-041

Realizacija prirodne mineralne vode 
(u milionima litara)

2008 2009 2010
4,5 4,7 4,3