SRPSKI
ENGLISH“Voda Vrnjci” a.d.
Radovan Simovic, direktor
36210 Vrnjacka Banja
tel: 036/612-500
tel/faks: 036/612-501

www.vodavrnjci.rs
e-mail: info@vodavrnjci.rs

Realizacija prirodne mineralne vode 
(u milionima litara)

2008 2009 2010
84,9 111.2 113,8