SRPSKI
ENGLISH''VLASINKA'' D.O.O.
Dejan Kanduric, direktor
11080 Beograd
Batajnički drum 14-16
tel: 017/813-282
tel: 017/812-037
www.coca-colahellenic.rs/Productsandbrands/Waters/Rosa/
sanda.parezanovic@cchellenic.com 

Realizacija prirodne mineralne vode 
(u milionima litara)

2008 2009 2010
61 65 66,5