SRPSKI
ENGLISH"PLANINKA" A.D.
Radovan Raičević, direktor
18430 Kursumlija
tel: 027 88-400
faks: 027 88-401
http://www.planinka.rs / prolom_voda@planinka.co.rs 

Realizacija prirodne mineralne vode 
(u milionima litara)

2008 2009 2010
29,4 29,8 30,4