SRPSKI
ENGLISHA.D. "BB Minaqua"

Sanja Bjelica, direktor
21000 Novi Sad
Ruzin gaj 1a
tel: 021/402-611
faks: 021/402-495
www.bbminaqua.com / sanja@bbminaqua.com 

Realizacija prirodne mineralne vode 
(u milionima litara)

2008 2009 2010
132,5 127,5 125,3