SRPSKI
ENGLISHAD ''HEBA''
Milovan Rankovic, direktor
17520 Bujanovac
tel: 017 651-113
faks: 017 652-020

Realizacija prirodne mineralne vode 
(u milionima litara)

2008 2009 2010
41,5 40,9 39,4