SRPSKI
ENGLISH"Aqua Bella" 
DPP "Stork" D.O.O. Kula
Dordje Laluja, direktor
25230 Kula, Industrijska zona bb
tel/faks: 025 752-200

Realizacija prirodne mineralne vode 
(u milionima litara)

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008